Väderbilder från Ulvön

Vår - Islossning april-maj

3 april 2001

29 mars 2002

13 april 2001

1 april 2002

14 april 2001

11 april 2002

21 april 2001

1 maj 2002

Juni

21 juni 2001 kl. 18.30

21 juni 2001 kl. 22.30

midsommarafton 2001 kl. 07.30

midsommarafton 2001 kl. 22.30

2 juni 2002 kl. 07.30

3 juni 2002 kl. 12.30

midsommarafton 2002

29 juni kl. 18.30

Högsommar

8 juli 2001 08.30

8 juli 2001 09.30

8 juli 2001 13.30

16 juli 2001 04.30

26 juli 2002 05.30

10 augusti 2002 11.30

15 augusti 2002 21.30

27 augusti 2002 05.30

Höst

9 september 2001 07.30

25 september 2001 07.30

26 september 2001 07.30

29 september 2001 16.30

2 september 2002 16.30

22 september 2002 16.30

22 september 2002 18.30

29 september 2002 17.30

Det lutar mot vinter

29 oktober 2001 14.30

6 november 2001 08.30
(första snön)

17 november 2001 14.30

20 november 2001 07.30

30 oktober 2002 07.30

1 november 2002 14.30
(första snön)

15 november 2002 15.30

29 november 2002 14.30

God Jul

dan före dan 2001

dan före dan 2002

julafton 2001

julafton 2002

juldagen 2001

juldagen 2002

annandag jul 2001

annandag jul 2002

Gott Nytt År

28 december 2001

27 december 2002

29 december 2001

29 december 2002

30 december 2001

30 december 2002

31 december 2001

31 december 2002